naar de startpagina
start vluchtkalender uitslagen contact

Disclaimer - wettelijke bepalingen


Eigendomsrechten

De volledige inhoud van deze website, met inbegrip van tekst, beeld, illustraties, grafische elementen, data, logo's, haar uiterlijke vormgeving en creatie, zijn eigendom van Topi, Innovedia cvoa en haar partners, en zijn onder meer beschermd door intellectuele en industriële rechten. Het is verboden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Topi of Innovedia cvoa de inhoud van deze website te gebruiken, over te dragen, aan te passen, te verkopen, te verspreiden, te reproduceren of te publiceren.

Het is enkel toegestaan deze website online te raadplegen en stukken ervan af te drukken of te bewaren op voorwaarde dat ze uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk gebruik.

Privacy en persoonlijke gegevens

Topi registreert persoonlijke gegevens van haar klanten. Topi gebruikt deze informatie voor eigen marketing- en promotiedoeleinden. Alle partners van Topi hebben toegang tot deze gegevens. Dit zorgt ervoor dat Topi haar klanten een totaaloplossing kan bieden.

Indien je wenst dat jouw gegevens niet gedeeld worden met andere Topi-partners, dan kan je dat via een eenvoudig emailbericht of via de contactpagina te kennen geven.

Anderzijds houdt Topi ook statistieken bij van het bezoek aan de website. Deze gegevens worden echter anoniem bijgehouden, zodat de bezoekersgedrag van zowel klanten als niet-klanten onmogelijk kan worden achterhaald.

Aansprakelijkheid

Topi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verstrekte gegevens en documenten op de website. Je kan echter te allen tijde jouw gegevens en documenten inkijken en/of laten aanpassen op eenvoudig verzoek.

Op de Topi-website wordt ook vaak gelinkt naar informatie op andere websites. Topi neemt geen verantwoordelijkheid voor de gegevens die op dergelijke websites vermeld worden.

Toepasselijk recht

De dienst-en productinformatie en alle gegevens die Topi verstrekt via deze website worden beheerst door de regels van het Belgisch recht. In geval van betwisting is de rechtbank van Hasselt bevoegd.

Wijziging en kennisgeving van deze disclaimer

Topi behoudt zich het recht voor deze privacyregeling te allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail.

Reclame

Sponsors

Trudo FondClub
St-Truiden

klik voor meer info