naar de startpagina
start vluchtkalender uitslagen contact

Kroniek - Astere Vergotte

Mijn hok, duiven en alles er om heen. (165)

vrijdag 6 december 2013
 

Alles is gekoppeld en verliep vlekkeloos, geen vechtpartijen of dergelijke, ik voel er mij goed bij. Bij sommigen liggen de eerste eieren reeds in het nest, hier is het nog wachten, normaal is 9 à 10 dagen na de koppeling alvorens eieren vallen. Deze week werd ik een aantal keren gecontacteerd met vragen betreffende eieren, bewaren, verleggen enz...  Wil men eieren verleggen kan men ze met een gerust hart onder voedsters schuiven die 2 dagen vroeger of 1 dag later hebben gelegd, normaal zal dit voor geen probleem zorgen, liggen de leg dagen verder uit elkaar  dan gaat men de eieren moeten  bewaren, d.w.z. opslaan bij een temperatuur 15°/17° en het liefst donker in graan, hiervoor mag snoepzaad of gerst gebruikt worden, de eieren plaats je hierin recht op, dit heeft het grote voordeel dat de dooier schoon centraal in het ei gepositioneerd blijft, wel moet het iedere dag 2 maal gedraaid worden, bewaar je de eieren liggend dan dienen ze in principe meerdere keren per dag gedraaid te worden. De bewaartijd is 8 dagen, zonder aan kwaliteit in te leveren, langer kan maar houdt toch een lager percentage jongen in of zwakkere. Een goeie tip, bevochtig uw graan om de 2 / 3 dagen, bevochtigen betekent niet nat maken, ik doe het als volgt, maak mijn hand nat verwijder het overtollige water en ga er dan mee door het graan, eieren niet aanraken. Wie over een broedkast beschikt heeft de luxe dat hij de eieren in optimale omstandigheden kan uitbroeden, toch dient ook hierbij met enkele voorzorgen rekening gehouden.

Leg het koppel eieren op het zelfde ogenblik erin, plaats je het 1e ei er onmiddellijk na het leggen in, dan zal het ook 2 dagen vroeger uitpikken, de instelwaarden van de kast zijn 38,3°C of 101°F, liever een 0,1° lager dan hoger, is uw temperatuur hoger verhit de vrucht en sterft af, is de t° lager ingesteld zal de uitbroedtijd ook verlengen, bv 37,5° betekent 1 dag later gebarsten eieren, veel minder mag niet want dan bekom je zwakkere jongen. Niet alleen de t° is belangrijk ook de vochtigheid tijdens het broedproces is belangrijk de eerste 14 dagen vereist 45%,  de 2e laatste dagen voor uitkomen opvoeren naar  65%, is de vochtigheid te laag zal het eivlies door uitdrogen verharden. Het verhogen voor uitpikken heeft tot doel het eivlies soepeler te maken.  Om praktisch om te gaan met een elektronische kast, legt de vers gelegde eieren in de kast maar schakel het draai systeem uit, door het automatisch draaisysteem in te schakelen is de kans aanwezig de jonge vrucht te beschadigen, na 3 dagen mag men het draaien inschakelen. Eens zover hoeft men enkel nog het water niveau in het oog te houden, gebruik steeds gedemineraliseerd water of zuiver regenwater, dit is zeer belangrijk  voor de levensduur van uw kast. Eens de eieren gebarsten schuif je ze terug onder de duiven, bij voorkeur een dag voor uitkomen, dan maken de duiven hun melk(pap) tijdig aan, doe je dit niet kun je soms een koppel hebben die de 1e dag over geen melk(pap) beschikt. Laat uw eieren niet uitpikken in de kast, een duivenjong is geen kuiken dat onmiddellijk op zijn pootjes kan lopen. Dergelijke broedkast is een vrij duur toestel (+-400€) waarvan men nooit weet als het zijn geld heeft opgebracht, wie het niet gebruikt en een koppel eieren uit zijn beste kweekkoppel verliest door een vechtpartij is waarschijnlijk meer kwijt dan deze prijs, vandaar dat alle waardevolle eieren hier in de broedkast worden gelegd, beter voorkomen dan genezen.

Op eigen hok,

zit alles gekoppeld, wel druk om de duiven aan hun nieuwe omgeving en woonbak te laten gewennen. Na de 4e dag samen zijn kregen ze hun matje in hun nest, vroeger heeft weinig zin omdat ze het dan toch maar bevuilen en beschadigen. De voeding blijft onveranderd als voordien, wel wordt nu dagelijks mineralen (grit) aangevuld.

Tot volgende maal,

Astere

http://www.everyoneweb.com/vergotte

email: pigeons.vergotte@gmail.com

 

Overige artikels

» lees alle artikels
 
» Mijn hok, duiven en alles er om heen. (einde) vrijdag 15 januari 2016
» Mijn hok, duiven en alles er om heen. (275) vrijdag 1 januari 2016
» Mijn hok, duiven en alles er om heen. (274) maandag 28 december 2015
» Mijn hok, duiven en alles er om heen. (273) vrijdag 18 december 2015
» Mijn hok, duiven en alles er om heen. (272) vrijdag 11 december 2015

 

Reclame

Sponsors

Trudo FondClub
St-Truiden

klik voor meer info